top of page

Acerca de

IMG-4904.JPG

Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

1.1 DANCE WITH ME stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en-/of schade aan persoonlijke eigendommen.

1.2 DANCE WITH ME stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken, schade of persoonlijk letsel.

Abonnementen

2.1 Een dansseizoen bij DANCE WITH ME bestaat uit 36 lesweken.

2.2 Er worden geen lessen gegeven in de schoolvakanties, tenzij dit anders word aangegeven door de docent (bijvoorbeeld wegens het inhalen van een les).

2.3 Schrijf jij je in voor een tweede dansles bij DANCE WITH ME? Dan ontvang jij op dit abonnement 15% korting.

Inschrijven

3.1 Contributie moet betaald worden binnen het aantal dagen zoals aangegeven op het factuur. Als de factuur niet betaald wordt binnen het aantal aangegeven dagen, zal er een herinneringsfactuur gestuurd worden. Wordt de betaling na dit desbetreffende factuur nog niet voldaan, dan worden er extra incassokosten in rekening gebracht.

3.2 Het betalen van een van de jaarabonnement bij DANCE WITH ME kan in 1 keer, in 2 termijnen, of maandelijks.

3.3 Na het inschrijven verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld.

3.4 Inschrijven als minderjarige mag alleen met toestemming van de ouders/verzorgers.

3.5 Wanneer er bij de inschrijving wordt gekozen voor de optie; maandelijks betalen, schrijf je je in voor het gehele dansseizoen en ga je akkoord met de voorwaarden van automatische incasso.

Uitschrijven en afwezigheid

4.1 Uitschrijven voor een dansseizoen kan via e-mail; dancewithmebydemi@gmail.com of telefonisch gedaan worden. Schrijf je je niet uit? Dan wordt jouw abonnement automatisch verlengd.

4.2 Het DANCE WITH ME dansseizoen bestaat uit 36 lesweken. Er wordt geen geld teruggegeven en lessen kunnen niet worden ingehaald bij afwezigheid.

4.3 Bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of blessure, worden het aantal gemiste lessen doorgeschoven naar het volgende dansseizoen. Dit geldt alleen met een geldige doktersverklaring.

4.5 Lessen komen te vervallen wanneer er maar 1 persoon aanwezig kan zijn in de desbetreffende dansles.

Video's en foto's

5.1 Er mogen geen dansvideo's en-/of foto's worden gedeeld of geplaatst op social media zonder toestemming van de docent.

5.2 Er kunnen tijdens de lessen foto's en-/ of video's gemaakt worden door de docent en op het DANCE WITH ME social media account gepost worden. Bij het inschrijven bij DANCE WITH ME geeft u automatisch toestemming voor het online zetten van de gemaakte foto's en-/of video's, tenzij dit anders besproken is.

Merchandise

6.1 Bij het online bestellen van DANCE WITH ME merchandise wordt er na de bestelling een bevestigingsmail en betalingsformulier per mail verstuurd.

6.2 Na het online bestellen van DANCE WITH ME merchandise verplicht je je tot het betalen van het desbetreffende factuur.

6.3 Verzend en levertijd van de DANCE WITH ME merchandise items kan verschillen. Dit heeft te maken met het feit dat de items stuk voor stuk met de hand ontworpen en bedrukt worden.

1. Kun je niet naar de les komen? Graag 24 uur van te voren afmelden.

2. Ben minimaal 10 minuten voor de les aanwezig.

3. Tijdens de dansles worden er geen grote/grove sieraden gedragen.

4. Geen kauwgum in de les.

5. Kijklessen zijn niet toegestaan. Hiervoor worden speciale data geselecteerd. Mocht je iemand mee willen nemen, kan hij/zij zich natuurlijk altijd inschrijven voor een gratis  proefles.

6. Er wordt in de lessen respect en waardering getoond naar de docent en leerlingen.

7. Er mag in de zaal gedanst worden op buitenschoenen. Zorg er wel even voor dat de zolen niet vies zijn en er geen steentjes onder zitten i.v.m beschadiging van de vloer.

8.. Draag kleding waar jij je fijn in voelt. Doe wat prettig is voor jou. Neem hakken mee voor de Heels lessen.

Huisregels

bottom of page